Privacybeleid

 

Privacybeleid Propenda

Propenda heeft haar privacybeleid aangepast volgens de General Data Protection Regulation. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 2018 in de hele Europese Unie van kracht is. Hier kunt u lezen op welke manier daar door Propenda vorm aan wordt gegeven. het gaat dan om het gebruik van cookies op deze website en hoe Propenda omgaat met de door haar klanten geleverde informatie.

Propenda hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit privacybeleid legt uit welke informatie van u zal worden verzameld door Propenda wanneer u de Propenda website bezoekt, hoe de informatie zal worden gebruikt, en hoe u de informatie kunt verzamelen, verbeteren en / of verwijderen. Wij zullen uw informatie niet gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die wij op andere manieren verzamelen (waaronder offline) of uit andere bronnen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid stuur dan een mail naar info@Propenda.be

 

1. Informatie die Propenda verzamelt

 

a. Automatisch verzamelde informatie:

Propenda gebruikt automatisch verzamelde informatie enkel en alleen om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en voor doeleinden die strikt verband houden met zijn eigen werking en doelstellingen van gebruikers.

b. Door de gebruiker geleverde informatie:

U geeft ons informatie over uzelf wanneer u zich registreert door middel van een gebruikersaccount op Propenda. Het gaat hier om uw naam en e-mailadres. Wanneer u met ons via de e-mail communiceert, worden de inhoud van uw e-mailberichten, uw e-mailadres en onze antwoorden bewaard. Wij kunnen ook alle berichten die u verzendt via Propenda bewaren. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

  • accountgegevens: maximum 20 jaar (e-mail, voornaam, achternaam,etc.)

  • jobalert: maximum 2 jaar (beroep, e-mail)
  • doorgestuurd alert: maximum 2 weken in de logbestanden van de SMTP server of 2 dagen in administratie van de SMTP provider


c. Cookies Informatie:

Wanneer u de website van Propenda bezoekt en u bent niet ingelogd, slaat de website geen persoonlijke cookies meer op. Uit onderzoek is Propenda gebleken dat de vraag om cookies op te slaan een overbodige functie is die geen toegevoegde waarde heeft. Integendeel, het blijkt eerder tijdrovend en belemmerend te werken voor bezoekers van de website. Daarom hebben we alle cookie-mechanismen verwijderd. Het cookie wordt alleen bewaard als u op de site inlogt. Deze cookie wordt niet veranderd en zal na een periode van 2 jaar verdwijnen behalve wanneer deze tussentijds vernieuwd wordt. Een cookie verzamelt geen persoonlijke informatie over u. Cookies worden alleen gebruikt door onderliggende open source bibliotheken. We onderscheiden permanente cookies en tijdelijke cookies. De permanente cookie blijft op uw harde schijf nadat u uw browser afsluit. Deze blijvende cookies kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de site. Wanneer u blijvende cookies wilt verwijderen, kan dat door de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Een sessie-cookie daarentegen is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser afsluit. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Voor een optimaal functioneren van de website van Propenda is het tenslotte van belang dat u de mogelijkheid om cookies te accepteren wel inschakelt. Inloggen is daarom alleen mogelijk met uw cookies aan.

d. 3rd partijen cookie:

Het gebruik van cookies door derde partijen valt niet onder onze eigen privacyverklaring. Het gaat hier om onze partners, filialen, andere nutsbedrijven, en dienstverleners waaronder Google. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Deze derde partijen gebruiken sessie-ID cookies om het voor u gemakkelijker te maken om op onze site te navigeren. Ook vergroten ze hiermee de mogelijkheid om u te informeren en de zoekopdracht te optimaliseren. Tenslotte kan aan gebruikers die in het verleden de website van Propenda hebben bezocht, op deze manier advertenties aangeboden worden, wanneer ze op websites van derde partijen zijn.


e. Informatie uit het logbestand:

Log file-informatie wordt automatisch door uw browser verstuurd telkens u een webpagina bezoekt. Wanneer u Propenda gebruikt, zullen onze servers automatisch bepaalde informatie opslaan die uw webbrowser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze server logs kunnen informatie bevatten over uw Internetzoekopdrachten, Internet Protocol ("IP") -adres, type browser, doorverwijzende / exit pagina's en URL's, aantal clicks, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's, en gelijkaardige informatie.

g. Hoe Propenda uw gegevens gebruikt

We gebruiken de persoonlijke informatie die u indient om de optimale werking, het onderhoud en de functionaliteiten van Propenda te garanderen. Met uw toestemming kunnen we gebruik maken van de gegevens van uw account op sociale netwerksites om u diensten, zoals nieuwe panden met betrekking tot uw vrienden en contacten, aan te bieden. Door het verstrekken van uw e-mailadres aan Propenda (inbegrepen het toevoegen van de Propenda-toepassing op een sociaal netwerk), gaat u akkoord met onze dienst-gerelateerde mededelingen die Propenda stuurt naar uw e-mailadres, inbegrepen alle kennisgevingen vereist door de wet, in plaats van u deze communicatie via de post te versturen. U aanvaardt tevens dat wij activiteiten van Propenda kunnen melden via het e-mailadres dat u ons gegeven heeft, in overeenstemming met de privacy- instellingen. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u andere berichten, zoals nieuwsbrieven, wijzigingen in functies van Propenda, of speciale aanbiedingen te verzenden. Als u dergelijke e-mailberichten niet wilt ontvangen, kunt u zich terugtrekken of uw voorkeuren wijzigen. Afmelden kan voorkomen dat u e- mailberichten met betrekking tot updates, verbeteringen, of aanbiedingen ontvangt. U mag niet afmelden voor dienstgerelateerde e-mails met betrekking tot Propenda. Naar aanleiding van de beëindiging of deactivering van uw gebruikersaccount, kan Propenda uw profielinformatie en gebruikersinhoud bewaren voor een commercieel redelijke termijn voor back-up, archivering, of auditdoeleinden. Propenda kan bepaalde informatie over u en / of uw gebruikersinhoud intern gebruiken voor doeleinden zoals het analyseren van de manier waarop u Propenda gebruikt, diagnoseservice of technische problemen, handhaving van de veiligheid, en het personaliseren van content. Propenda behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de gebruikersinhoud die u plaatst op de Service te controleren. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke informatie of materiaal te verwijderen om elke reden of zonder reden, niet beperkt tot ons persoonlijk oordeel met betrekking tot schendende informatie of materiaal, de van toepassing zijnde wetgeving of onze gebruiksvoorwaarden, of ter bescherming of verdedigen van onze rechten of eigendommen of die van een derde partij. Propenda behoudt zich tevens het recht voor om informatie te verwijderen op verzoek van een derde partij.

 

2. Hoe Propenda uw informatie deelt

 

a. Persoonlijk identificeerbare informatie:

Propenda kan uw persoonlijk identificeerbare informatie met derden delen om hen zo toe te laten hun diensten aan u te verstrekken met eenzelfde verenigbare doelstelling. Als we dit doen, zullen derden bij het gebruik van uw informatie gebonden zijn aan dit privacybeleid. Wij slaan persoonlijke informatie op op locaties buiten de directe controle van Propenda. Dit gebeurt bijvoorbeeld op servers of databases in het geval van co-located hosting. Tijdens de ontwikkeling en groei van ons bedrijf, kunnen wij activa of zakelijke aanbiedingen kopen of verkopen. De bedrijfsactiva die overgedragen worden in dit soort transacties betreffen over het algemeen klanten, e-mails en bezoekersgegevens. We kunnen dergelijke informatie ook overdragen of toewijzen in het geval van bedrijfssplitsingen, fusies, of bij ontbinding. Alle persoonlijke informatie of inhoud die u vrijwillig invoert op Propenda, zoals gebruikersinformatie, wordt beschikbaar voor andere de gebruikers, zoals geregeld door de toegepaste privacy-instellingen. Als u informatie verwijdert die u geplaatst heeft op Propenda, wordt dit overal verwijderd, dus ook bij onze partners. Propenda kan samen met een derde partner wedstrijden, speciale aanbiedingen of andere evenementen en events organiseren. Als u informatie geeft aan derden, geeft u de toestemming om er gebruik van te maken in het belang van die events en ook in het belang van de doelstelling van Propenda zelf, namelijk helpen kopers en verkopers van vastgoed bij het leggen van het eerste contact.

b. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie:

Wij kunnen niet persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme gebruiksgegevens, doorverwijzende / exit pagina's en URL's, platform type, aantal clicks, enz.) delen met belanghebbende derden om hen te helpen de gebruikspatronen van Propenda en haar diensten te begrijpen. Propenda kan met ad-servers of ad-netwerken van derden samenwerken om advertenties aan te bieden via Propenda. Deze ad-servers of ad-netwerken van derden maken gebruik van technologieën voor het verzenden, direct in uw browser, van de advertenties en links die worden weergegeven op Propenda. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Zij kunnen ook gebruik maken van andere technologieën (zoals cookies, JavaScript ). Zij gebruiken ook andere technologieën om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om de reclame-inhoud te personaliseren. Propenda verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan deze ad-servers of ad-netwerken van derde partijen zonder uw toestemming. Houd er echter rekening mee dat als een adverteerder vraagt ​een advertentie op Propenda te laten zien aan een bepaald publiek en u reageert op die advertentie, de adverteerder kan concluderen dat uw profiel overeenstemt met de beschrijving van het publiek dat ze proberen te bereiken. Het Propenda privacybeleid is niet van toepassing op, en wij hebben geen controle over de activiteiten van derden adverteerders. Raadpleeg het privacybeleid van deze adverteerders voor meer informatie.

 

3. Hoe beschermt Propenda uw gegevens

 

Propenda gebruikt commercieel redelijke, fysieke, bestuurlijke en technische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en uw privacy-instellingen te implementeren. Wij kunnen echter niet instaan, ​ voor de veiligheid van informatie die u verzendt naar Propenda of garanderen dat uw gegevens op Propenda niet kunnen worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of leidinggevende waarborgen. Uw privacy-instellingen kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen in de functionaliteit van Propenda's distributeurs, zoals sociale netwerken. Propenda is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit of veiligheidsmaatregelen van een derde partij. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we redelijke stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw account. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountinformatie, en voor het aan Propenda toekennen van de toegang tot uw e-mailberichten.

a. Compromis van persoonlijke informatie

In het geval dat persoonlijke informatie in het gedrang komt als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal Propenda onmiddellijk de personen waarvan de persoonlijke informatie is aangetast op de hoogte brengen, in overeenstemming met de kenningsgevingprocedures vervat in dit privacybeleid, of als anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

b. Uw keuzes over uw informatie

U kunt natuurlijk weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken via Propenda, In dat geval is het mogelijk dat Propenda niet in staat is om bepaalde diensten aan u te leveren. U kunt uw accountinformatie en e-mails controleren, bijwerken, verwijderen of corrigeren op elk gewenst moment door in te loggen op uw account. Voor verdere ondersteuning kan u contact opnemen met Propenda via info@Propenda.be.

c. Links naar andere websites

Wij proberen de beste bronnen te selecteren met kwalitatief goede informatie over panden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites verbonden aan of van de dienst, noch voor de informatie of inhoud van die websites. Hou er rekening mee dat wanneer u een link naar een andere website gebruikt, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Uw bezoek van en interactie op een andere website, inbegrepen diegenen die een link op onze website hebben, is onderworpen aan de regels en het beleid van die andere website. Lees deze regels en dit beleid voordat u verdergaat. U kunt inloggen op onze site met behulp van sign-in diensten zoals Facebook Connect, LinkedIn, Google, een Open-ID provider of andere soorteglijke toepassingen. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres. Een dienst als Facebook Connect geeft u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te delen met anderen binnen uw netwerk. Om Propenda's toegang tot Open-ID providers te annuleren kan u naar de website van de provider gaan en de Propenda-toegang uitschakelen.

d. Contactpersonen importeren

U kunt contactpersonen importeren vanuit het adresboek van uw andere e-mailaccount om hen uit te nodigen om lid te worden van onze site. Wij verzamelen de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het e-mailaccount dat u gebruikt om uw contacten te importeren. We gebruiken het alleen met als doel uw contacten uit te nodigen. U kunt een pand ook doorsturen naar een vriend of kennis. In dat geval wordt de e-mail van de ontvanger niet bewaard in onze database. Met het uitschrijven wordt alleen bij uitzondering een MD5 hash van deze e-mail in de SMTP- server toegevoegd.

e. Kennisgeving Procedures

Het maakt deel uit van ons beleid om meldingen, ongeacht of deze door de wet vereist zijn of dienen voor marketing- of andere zakelijke doeleinden, te doen via e-mailbericht, geschreven of gedrukte mededeling, of door het opvallende plaatsen van een dergelijke kennisgeving, zoals bepaald door Propenda naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de vorm en de middelen gebruikt voor het verstrekken van kennisgevingen aan u zelf te bepalen zoals beschreven in dit privacybeleid, met uitzondering van de middelen van kennisgeving die u zelf kunt kiezen.

 

4. Definities

 

Pand

Een advertentie is toegankelijk via Propenda, waarvan de inhoud hetzij rechtstreeks wordt gepubliceerd op Propenda, hetzij automatisch opgehaald van een andere site. Indien dit automatisch gebeurd publiceert Propenda een link van de oorspronkelijke inhoud en wordt de oorsprong aangegeven, zoals in de advertentie zelf.

Bedrijf

Een Bedrijf aan te maken en te beheren via Propenda. De inhoud kan rechtstreeks worden gepubliceerd op Propenda.

Adverteerder

Derde partijen of klanten die Vacatures publiceren via de Propenda website.

Dienst

De dienstverlening die bestaat uit het indexeren, publiceren en weergeven van Panden op de Propenda-website en alle communicatie die Propenda aanbiedt via e-mail.

Privacybeleid

De volledige inhoud van deze tekst.

Website of Site

Propenda, een zoekmachine voor vacatures die actief zijn diensten uitoefent in België, die wordt aangeduid door het Propenda.be domeinnaam.

Gebruiker

De individuele gebruiker van de diensten of producten van de website Propenda.

 

5.Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Bij het wijzigen van het privacybeleid en procedures van Propenda, zullen wij deze wijzigingen plaatsen op Propenda.be om u op de hoogte te houden van alle informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze kunnen onthullen. Als wij grootschalige veranderingen uitvoeren zullen we u op de hoogte brengen (verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een bericht op deze site voor de verandering plaatsvindt. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van toepassing als ze worden geplaatst op Propenda.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, stuur dan een email naar info@Propenda.be